Aktualności

Doradcy oceniali produkty turystyczne w świętokrzyskim

lip 15, 2013

W dniach 09-10 lipca doradcy ds. przedsiębiorczości w ramach wizyty "land stewardship" gościli w regionie świętokrzyskim. Celem ich przyjazdu było przetestowanie tworzonych i istniejących na obszarze województwa świętokrzyskiego sieciowych produktów turystycznych.

Doradcy okiem ekspertów ocenili istniejące już atrakcje turystyczne, dokonując analizy ich mocnych i słabych stron.

Wizyta trwała dwa dni. W pierwszym dniu doradcy odwiedzili m.in. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, gdzie odbyli również spotkanie z właścicielem muzeum i fabryki Panem Adamem Spałą. Po drodze z Ćmielowa do Krzemionek doradcy mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

W Krzemionkach doradcy zwiedzili teren rezerwatu wraz z trasą podziemną, odbyli również ciekawą rozmowę z Dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznego Panem Włodzimierzem Szczałubą, który przedstawił m.in. aktualny stan procedowania Krzemionek w zakresie pojawienia się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W drugim dniu wizyty doradcy zapoznali się z sieciową ofertą turystyczną Bałtowa, zapoznali się również z działalnością Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kontekście wspierania młodych firm turystycznych i okołoturystycznych.