Aktualności

Spotkanie dot. tworzenia sieciowego produktu turystycznego w Małopolsce

sie 30, 2013

26.08.2013 w Cholerzynie odbyło się spotkanie zespołu projektu z Fundacji MiLA z animatorem przedsiębiorczości i gestorami turystycznymi, zainteresowanymi współtworzeniem sieciowego produktu turystycznego w Małopolsce na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Korona Północnego Krakowa".