Aktualności

Szkolenie na instruktora kajakowego

pa 1, 2013

Kurs na instruktora kajakowego (24 - 25 wrzesień Nałęczów) dla uczestników projektu z woj. lubelskiego cieszył się dużym zainteresowaniem. Na kurs zgłosiło się 15 osób z różnych grup docelowych: animatorów, doradców, przedsiębiorców, osób planujących działalnośc.

Kurs trwał dwa dni: pierwszego dnia zajęcia teoretyczne dotyczyły min. bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej, organizacji imprez turystycznych, rekreacji i animacji czasu wolnego. znakowania szlaków kajakowych, prawnych aspektów turystyki kwalifikowanej. Drugiego dnia zorganizowany został spływ kajakowy na malowniczej rzece Wieprz (18 km), podczas którego uczestnicy poznali zasady prowadzenia turystycznej grupy kajakowej, metodę pilotażu i przewodnictwa turystycznego, pracy z mapą w terenie.

Poniżej fotorelacja