Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt w Krakowie (24-25.10.2013)

pa 16, 2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Turystyka czynnikiem rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych", która odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25.10.2013. Będzie to okazja do podsumowania rezultatów projektu.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany wypracowany w ramach projektu model rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o turystykę dziedzictwa, dzięki któremu powstały trzy sieciowe produkty turystyczne wokół miejsc przyciągających już od dawna wielu turystów, tj. wokół:
 

  •     Nałęczowa (woj. lubelskie) - gdzie rozwinęła się turystyka poznawcza,
  •     Bałtowa (woj. świętokrzyskie) - gdzie wokół parku rozrywki rozwinął się szlak przygody,
  •     Krakowa (woj. małopolskie) - gdzie rozwinęła się turystyka dziedzictwa historyczno-kulturowego.


Konferencja będzie także okazją do prezentacji dobrych praktyk z innych części Polski w zakresie rozwijania produktów sieciowych w turystyce m.in. bieszczadzkiego szlaku "Zielony Rower" oraz łączącego cztery północne województwa szlaku "Naszyjnik Północy". Prócz prezentacji doświadczeń z realizacji projektu i dobrych praktyk będzie także czas na refleksję i dyskusję poświęconą idei "odpowiedzialnego terytorium" - czyli odpowiedzi na pytanie, jak współpracować na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. W ramach konferencji odbędą się również warsztaty nt. ogólnopolskiej sieciowej współpracy regionów w turystyce.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania a także inne osoby zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości w oparciu o turystykę dziedzictwa w swojej miejscowości czy regionie. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres barbara.kazior@mila.org.pl najpóźniej do 17.10.2013.