Aktualności

Dolina Karpia - turystyczna perełka

pa 18, 2013

W dniach 15-16 października grupa doradców w zakresie kreowania i marketingu produktów turystycznych odwiedziła teren Doliny Karpia i testowała zróżnicowaną ofertę turystyczną tego mikroregionu.

Doradcy nie tylko spróbowali różnych wersji karpia przy malowniczym łowisku, przeszli dwoma questami, odwiedzili rękodzielników i artystów ale też oceniali dostępność oferty i jakość usług. Ważnym aspektem było poznanie historii rozwoju mikroregionu, metodykę wsparcia i współpracy lokalnej oraz wizję rozwoju Doliny Karpia, zaprezentowaną przez liderów Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej.