Strona 1 z 7  > >>

Zapraszamy na relację z konferencji w Wojciechowie: http://www.zielonypierscien.pl/podglad_newa_n_1160.html. Jest również krótki reportaż w Panoramie Lubelskiej: http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/18-pazdziernika-2013-g2200/12742703  - od 14 minuty.

18 października w Domu Biesiadnym w Wojciechowie odbędzie się ogólnopolska konferencja prezentująca rezultaty projektu. Konferencja, organizowana przez Związek Gmin Lubelszczyzny we współpracy z LGD „Zielony Pierścień” skierowana jest do przedstawicieli JST, zainteresowanych rozwojem turystyki w oparciu o zasoby kulturowe swoich regionów.

11 i 12 października doradcy przedsiębiorczości z Małopolski i świętokrzyskiego gościli w woj. lubelskim. Był to drugi etap tworzenia z ich udziałem sieciowych produktów w ramach projektu w naszym regionie. Tym razem doradcy pracowali nad finalnym etapem ofert turystycznych oraz testowali gotowe, już funkcjonujące produkty i usługi.

Kurs na instruktora kajakowego (24 - 25 wrzesień Nałęczów) dla uczestników projektu z woj. lubelskiego cieszył się dużym zainteresowaniem. Na kurs zgłosiło się 15 osób z różnych grup docelowych: animatorów, doradców, przedsiębiorców, osób planujących działalnośc.

20 i 21 września uczestnicy projektu  z woj. lubelskiego w ramach dobrych praktych odwiedzili Bałtów - największy kompleks turystyczny w Polsce. Podczas dwudniowej, intensywnej wizyty studyjnej uczestnicy "od środka" poznali największe atrakcje regionu i proces ich powstawania.

<< <  Strona 2 z 3  > >>

W dniach 8-9 kwietnia animatorzy przedsiębiorczości z woj. małopolskiego gościli w woj. świętokrzyskim w ramach wizyty studialnej, podsumowującej cykl szkoleń. Była to dla nich dobra okazja, aby zobaczyć, jak w praktyce funkcjonują produkty turystyczne na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. Animatorzy odwiedzili Bałtów (Klub Bałtek, Bałtowski kompleks turystyczny), Krzemionki (podziemna trasa turystyczna), Ćmielów (Żywe Muzeum Porcelany) i Szlak Witolda Gombrowicza.

W dniach 18-19 marca w Krakowie odbyło się kolejne szkolenie dla Animatorów Przedsiębiorczości z terenu woj. małopolskiego. Tym razem tematem przewodnim szkolenia było „Tworzenie oferty turystycznej z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu w oparciu o takie metody jak questing, ekomuzeum, marka lokalna”.

W dniach 6-7 marca w Krakowie odbyło się II szkolenie dla Animatorów Przedsiębiorczości. Tematyka drugiego już szkolenia obejmowała animowanie społeczności lokalnej i współpracy sieciowej. Szkolenie  poprowadziła Jolanta Woźnicka.

W dniach 18-19 lutego 2013 r. zrekrutowana grupa Animatorów Przedsiębiorczości odbyła pierwsze szkolenie  z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, prowadzenia i rozliczania dokumentacji związanej z działalnością, spółdzielni socjalnych , tworzenia biznesplanu. Szkolenie poprowadził Rafał Dyrka.

24 stycznia br.  został rozstrzygnięty konkurs na animatorów ds. przedsiębiorczości w Małopolsce, w ramach projektu "Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości". 10-osobowy zespół animatorów weźmie udział w cyklu szkoleniowym, a następnie będzie uczestniczył w tworzeniu sieciowego produktu turystycznego wokół Krakowa.

Strona 1 z 4  > >>

W dniach 12-13 lipca 2013r. grupa przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej z terenu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wzięła udział w dwudniowej wizycie studialnej na terenie Małopolski.

W dniach 09-10 lipca doradcy ds. przedsiębiorczości w ramach wizyty "land stewardship" gościli w regionie świętokrzyskim. Celem ich przyjazdu było przetestowanie tworzonych i istniejących na obszarze województwa świętokrzyskiego sieciowych produktów turystycznych.

W dniach 21-22.06.2013r. gościliśmy u nas przedstawicieli uczestników projektu z województwa małopolskiego i lubelskiego, którzy wzięli udział w dwudniowych warsztatach tematycznych dotyczących tworzenia i wprowadzania na rynek - gier terenowych. Warsztaty dla nas poprowadziła m.in. Pani Anna Łubek pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" oraz dyrektora Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich.

W dniach 07-08.06.2013r. w ramach warsztatów tematycznych gościliśmy na naszym terenie Partnerów z terenu województwa lubelskiego i małopolskiego. To pierwsze nasze spotkanie z tego cyklu a będzie ich w sumie cztery.

W dniach 23-24.05.2013r. zakończylismy na terenie LGD "Krzemienny Krąg" cykl szkoleniowy dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień

 

Wspieramy rozwój lokalny na obszarach wiejskich jedenastu gmin na Lubelszczyźnie. Aktywizujemy mieszkańców do podejmowania inicjatyw gospodarczych poprzez szkolenia, doradztwo, prezentację dobrych praktyk, wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych grantów, promowanie produktów lokalnych i tworzenie współpracy sieciowej. Nasza organizacja wspiera rozwój turystyki na Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie.

 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

www.mila.org.pl

Dążymy do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.

Nasze obszary działania to: przedsiębiorczość lokalna, turystyka dziedzictwa, partycypacja społeczna oraz edukacja i aktywizacja dzieci i młodzieży.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Celem Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” jest trójsektorowa współpraca partnerska organizacji pozarządowych, sektora biznesu i samorządów lokalnych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju ziemii ostrowieckiej, opatowskiej i lipskiej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego i poprawę konkurencyjności regionu

 

Związek Gmin Lubelszczyzny

Związek funkcjonuje od 1995r., jako dobrowolne stowarzyszenie gmin województwa lubelskiego. Główne obszary działalności: rozwój regionalny, oświata, przedsiębiorczośc, społeczeństwo obywatelskie. Formy realizacji działań: lobbing, wymiana informacji i doświadczeń, opiniowanie aktów prawnych, działalnośc zamorządowa

Zapraszamy na relację z konferencji w Wojciechowie: http://www.zielonypierscien.pl/podglad_newa_n_1160.html. Jest również krótki reportaż w Panoramie Lubelskiej: http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/18-pazdziernika-2013-g2200/12742703  - od 14 minuty.

W dniach 15-16 października grupa doradców w zakresie kreowania i marketingu produktów turystycznych odwiedziła teren Doliny Karpia i testowała zróżnicowaną ofertę turystyczną tego mikroregionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Turystyka czynnikiem rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych", która odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25.10.2013. Będzie to okazja do podsumowania rezultatów projektu.

18 października w Domu Biesiadnym w Wojciechowie odbędzie się ogólnopolska konferencja prezentująca rezultaty projektu. Konferencja, organizowana przez Związek Gmin Lubelszczyzny we współpracy z LGD „Zielony Pierścień” skierowana jest do przedstawicieli JST, zainteresowanych rozwojem turystyki w oparciu o zasoby kulturowe swoich regionów.

11 i 12 października doradcy przedsiębiorczości z Małopolski i świętokrzyskiego gościli w woj. lubelskim. Był to drugi etap tworzenia z ich udziałem sieciowych produktów w ramach projektu w naszym regionie. Tym razem doradcy pracowali nad finalnym etapem ofert turystycznych oraz testowali gotowe, już funkcjonujące produkty i usługi.