Dla uczestników szkoleń

Twórz z nami sieciowe produkty turystyczne! W każdym regionie oferujemy bezpłatne wsparcie dla 30 przedsiębiorczych osób.

W ramach projektu:

- zyskasz nowe pomysły na biznes oparte na innowacyjnych narzędziach rozwoju turystyki, rozwiniesz umiejętność obsługi klienta, tworzenia profili odbiorców oraz wiedzę nt. marketingu, form prowadzenia i finansowania działalności – dzięki szkoleniom (3 x 2 dni), warsztatom tematycznym (4 x 2 dni) i wizycie studialnej u partnerów projektu;

- otrzymasz możliwość wymiany doświadczeń i współpracy sieciowej z innymi przedsiębiorcami oraz wsparcie doradcze przy tworzeniu własnej oferty ze strony animatora i doradcy ds. przedsiębiorczości,

- zyskasz możliwość ogólnopolskiej, bezpłatnej promocji oferty swojej firmy dzięki jej włączeniu do sieciowego produktu turystycznego

- otrzymasz wsparcie doradcy ds. przedsiębiorczości, osoba ta posiada specjalistyczną, ekspercką wiedzę dot. rozwijania turystyki i/lub aktywizacji lokalnych społeczności

Wypełnił formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce: dokumenty do pobrania i wyślij do koordynatora Twojego regionu.