Dokumenty do pobrania

Konspekt i harmonogram szkoleń dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych działalnością w turystyce

KonspektDOC

HarmonogramDOC

Uczestnicy szkolen: przedsiębiorcy i osoby zainteresowane działalnością gospodarczą w turystyce

UczestnicyPDF

UczestnicyDOC

Regulamin rekrutacji i szkoleń w projekcie

Regulamin

 Pomoc de minimis - dokumenty:

Przedsiębiorcy, dla których szkolenie jest pomocą de minimis, proszeni są o pobranie, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do siedziby biura projektu w swoim regionie formularzy i oświadczeń nt pomocy de minimis. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc de minimis lub pomoc publiczną, zobowiązani są do złożenia kopii wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych. Dodatkowo przedsiębiorcy zobowiązani do składania sprawozdań finansowych mają obowiązek sporządzic i dostarczyc do siedziby biura projektu w swoim regionie sprawozdanie finansowe z ostatnich 3 lat podatkowych.

 

Wzór formularza ofertowego

Formularz_OferowyDOC