Kalendarz

→ Listopad 2012 – Styczeń 2013

Rekrutacja uczestników: seminaria w 3 województwach: wartość produktu sieciowego, wartość i potencjał regionu, partnerstwo w kontekście turystyki, mailing, media społecznościowe, spotkania bezpośrednie, ogłoszenia, zaproszenia przez LGD itp.

 

→ Grudzień 2012 – Luty 2013

Przygotowanie kadry doradców ds. przedsiębiorczości w każdym województwie – doradcy mają swoje specjalności (np. questing, ekoturystyka, ekomuzea, park rozrywki/przygoda, marka i produkt lokalny), ich kompetencje zostaną uzupełnione o: a) doradztwo biznesowe (doradztwo w zakresie - zakładania działalności gospodarczej, tworzenie biznes planu, wybór form działalności – z naciskiem na współpracę; formy finansowania – od strony prawnej, marketing – przygotowanie produktu na rynek, prawo własności intelektualnej i prawo patentowe), b) kompetencje z zakresu organizacji turystyki

 

→ Styczeń 2013 – Marzec 2013

Szkolenie i wsparcie animatorów przedsiębiorczości: nabycie umiejętności analizy potencjału regionu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi aktywizacji (questing, ekomuzea, greenways), tworzenie ofert tematycznych (dobre praktyki jako inspiracje), animacja/ praca w sieci, praca z grupą, wizyty studialne, mentoring – wsparcie ze strony doradców ds. przedsiębiorczości przy tworzeniu oferty.

 

→ Marzec 2013 – Sierpień 2013

Szkolenia dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i działających przedsiębiorstw: pomysły na biznes, różnicowanie działalności w oparciu o zasoby regionu, obsługa klienta, profile odbiorców, marketing, formy prowadzenia i finansowania działalności, spotkania robocze z animatorem, tworzenie oferty, warsztaty tematyczne – wymiana doświadczeń (wspólne dla 3 regionów): ginące zawody, rękodzieło i inne; wizyty studialne do innych regionów.

 

→ Listopad 2012 – Październik 2013

Tworzenie sieciowego produktu turystycznego opartego o 3 centra turystyczne: „Land stewardship”, „transfer wiedzy” – wyjazdy doradców do poszczególnych miejsc realizacji projektu, uczenie się i doradzanie zarazem, wizyty studialne do siebie nawzajem – testowanie oferty, spotkania organizatorów projektu, doradców, animatorów w celu tworzenia modelu sieciowego produktu turystycznego.

 

→ Listopad 2012 – Październik 2013

Promocja – ulotki promocyjne, radio, prasa regionalna, roll-upy, strona www, gadżety itp.

 

→ Listopad 2012 – Październik 2013

Upowszechnienie – 2 ogólnopolskie konferencje dla organizacji pozarządowych (w tym LGD) i związków samorządowych, strona www produktu turystycznego, broszury informacyjne z rezultatami projektu i ofertą turystyczą.