Kontakt

→ region lubelski

koordynator projektu: Maciej Kokoszka, tel. 724 633 326, email: m.kokoszka@zielonypierscien.pl

doradca ds. przedsiębiorczości: Małgorzata Kowalczyk, tel. 661 812 373 email: m.kowalczyk@zielonypierscien.pl

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

ul. S. Żeromskiego 1

24-150 Nałęczów

tel. 81 50 16 140

→ region małopolski

koordynator regionalny: Anna Jarzębska, tel. 503 919 574, email: a.jarzebska@mila.org.pl,

tymczasowo funkcję koordynatora pełni Barbara Kazior, tel: 603 915 655, email: barbara.kazior@mila.org.pl

doradca ds. przedsiębiorczości: Olga Gałek, tel. 696 467 146, email: olga.galek@mila.org.pl

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

ul. Dolnych Młynów 7/6,

30-124 Kraków

tel. 881 472 322

→ region świętokrzyski

koordynator regionalny: Magdalena Sałek, tel. 512 391 910

email: salek@baltow.info

doradca ds. przedsiębiorczości: Marcin Marzec, tel. 603 170 922, email: marcin.marzec@wp.eu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55,

27-423 Bałtów

tel. 41 264 10 22